MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI: DUYGU HAN PAŞABEYOĞLU
Adres: PİRİPAŞA MAHALLESİ KUMBARAHANE CADDESİ NO:12 BEYOĞLU/İSTANBUL
Vergi Dairesi: Kasımpaşa Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No: 7230306919

 Telefon: 05326291229
E-posta: hommdays@gmail.com

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu , ALICI’ nın SATICI’ya ait http://HOMMDAYS.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, ,aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı :

DUYGU HAN PAŞABEYOĞLU

Adresi :

PİRİPAŞA MAHALLESİ KUMBARAHANE CADDESİ NO:12 BEYOĞLU/İSTANBUL

Vergi Dairesi

Kasımpaşa Vergi Dairesi

Vergi Kimlik No: 

 7230306919

Telefon No:

05326291229

Faks :

02126715850

E-mail :

hommdays@gmail.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-mail :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/Ürünün/Hizmetin türü , miktarı,marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet Türü :

Marka/Model :

Rengi :

Adedi :

Satış Fiyatı ( KDV ‘ li ) :

Kargo Ücreti :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI , SATICI’ya ait http://www.HOMMDAYS.com alan adlı internet sitesinde Madde 4‘ te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI ’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise , teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4. SATICI,sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin ALICI ‘ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise , SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI ‘ ya ait kredi kartının ALICI ‘ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ‘ ya ödememesi halinde , ALICI ‘ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ‘ ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ‘ ya aittir.

5.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise , durumu ALICI ‘ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI ‘ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8 ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın  yani HOMMDAYS’İN herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

5.9. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar , garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI ‘ ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.10.18(on sekiz) yaşından küçük kişiler http://www.hommdays.com ‘den alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.11.SATICI, İnternet Sitesi`nin, mobil uygulamanın veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, işbu SÖZLEŞME`nin kurulması veya ifa edilmesi aşamalarında; kendi sorumluluğunda olmayan iş ve işlemler ile elektronik araçlarda meydana gelebilecek sorunlar, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, kayıtlara izinsiz olarak girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması ve SATICI`nın ağır kusurunun olmadığı iş ve işlemler dolayısı ile ALICI’nın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

 

5.12 Türkiye dışına yapılacak gönderimlerde ürün fiyatının içine teslim masrafı dahil değildir. Ürün nakliye/gümrük masrafı ALICI tarafından ayrıca ödenecektir. SATICI en iyi ticari çabasını sarf ederek uygun bir taşıyıcı ve nakliye vasıtasıyla ürünü gönderecektir. DHL,ARAMEX

 

5.13. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI‘ya (elektronik ortamda) ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 –CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünler ALICI tarafından iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI`nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde ALICI`ya aittir. ALICI  kendisine teslim edilen malın ayıplı olması durumunda işbu masraflardan sorumlu tutulamayacaktır. 

 

6.2. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI`nın anlaşmalı olduğu ve ALICI`ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde de kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI`ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uyarınca cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. 

 

6.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, (i) Üçüncü kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), (ii) cayma formu, (iii) Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI`nın işbu SÖZLEŞME`de belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI`ya iade edecektir. Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda ise, SATICI, ALICI`nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI`ya iade edecektir. Ancak ALICI’nın malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar. 

 

6.4. Ürün SATICI`ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI`ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine tüzel kişi ALICI`ların "iade faturasıdır" ibaresi yazarak ürünü iade etmesi gerekmektedir. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI`ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI`ya geri gönderilecektir.

 

 

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler, ALICI`nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler, tek kullanımlık, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI`ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI`nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 8 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır

MADDE 9-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI ,İŞBU SÖZLEŞMEDEN DOĞABİLECEK İHTİLAFLARDA SATICI’NIN RESMİ DEFTER VE TİCARİ KAYITLARIYLA ,ELEKTRONİK BİLGİ VE BİLGİSAYAR KAYITLARININ BAĞLAYICI, KESİN VE MÜNHASIR DELİL TEŞKİL EDECEĞİNİ ,BU MADDENİN HUKUK USULU MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 193. MADDESİ UYARINCA DELİL SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU KABUL,BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

MADDE 10-YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’E GÖRE : 2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında,  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.

 

 

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Cart

No more products available for purchase